The Privileged Young Woman

Her skin so soft Her hair so silky Her body is like that of a model's Perfect shape, perfect height She is wealthy She travels around the globe She sings like a popstar She has her own business She owns a high-end car Her partner loves her so much They are perfect for each other … Continue reading The Privileged Young Woman

Paalam

Isang salitang nais sabihin Isang salitang mahirap banggitin Maaaring lumabas sa bibig Ngunit hindi alam ang ibig Tunay nga na mapaglaro ang panahon Akala ko'y ito na ang pag ahon Sa sakit muling nakabangon Kasabay nito ay sa sakit na hindi naaayon Hihilingin ko ba na sana hindi na lang nangyari Ang pag iibigang akala … Continue reading Paalam